ČESKY | ENGLISH

Česky | ENGLISH

KONTAKT:

Bc. Lenka Raková

fyzioterapeut

tel.: +420 774 222 311


rehabilitace-bormed@seznam.cz

-----------------------------------


ADRESA:

BORMED spol. s r.o.

Třebovická 5114/106

722 00  Ostrava - Třebovice


BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

-----------------------------------

PRACOVNÍ DOBA:

Pondělí až pátek

08:00 - 14:00


Nabídka služeb

Komplexní služby v oblasti léčebné rehabilitace a fyzioterapie.

Individuální přístup vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem.

Rehabilitační ošetření je hrazené všemi zdrav.pojišťovnami nebo za přímou úhradu.


Nabízíme:

  • ošetření bolestivých stavů (akutních i chronických) pohybového aparátu (bolesti zad, kloubů, poúrazové a pooperační stavy...),
  • individuální cvičení (včetně odborných technik v rámci léčebné rehabilitace a fyzioterapie),
  • konzultace.


Prostředky fyzikální terapie:

  • ultrazvuk,
  • elektroléčba,
  • magnetoterapie,
  • termoterapie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud se objednáte na rehabillitaci, která je hrazena zdravotní pojišťovnou, je třeba přinést

od lékaře "Poukaz na vyšetření / ošetření FT" (poukaz vydá na požádání praktický lékař či

 specialista) a další zprávy od lékaře týkající se aktuálního zdravotního stavu.